Esmaspäev, 5. detsember 2022
etenru
Teenused

Kinnisvara ost-müük

Kinnisvara ost-müük on keerukas ja aeganõudev toiming, kus parima tulemuse tagab koostöö kogenud kinnisvaramaakleriga. Friis Kinnisvara on kinnisvara ostu-müüki vahendanud juba 22 aastat. Meil on kogemusi, mida jagada. Meie poolt pakutav kinnisvara ostu-müügi vahendusteenus sisaldab müüjale järgmist:
 • turusituatsiooni tutvustamine kliendile, objektile õige müügihinna määramine
 • objekti müügiks ettevalmistamise nõustamine
 • objekti turundusplaani koostamine ja kooskõlastamine
 • vajadusel spetsiaalsete müügimaterjalide (välireklaam, internetilehekülg) koostamine
 • kuulutuste avaldamine firma kodulehel
 • kuulutuste avaldamine kinnisvaraportaalides (KV.ee)
 • reklaamide avaldamine trükimeedias (Postimees)
 • sihtpostitus Friisi andmebaasi klientidele, otsemüük
 • koostöö teiste kinnisvarabüroodega
 • objekti esitlused potentsiaalsetele ostjatele
 • tagasiside müügiprotsessist kliendile
 • hinnaläbirääkimised ostjatega
 • kokkuleppe fikseerimine
 • notariaja broneerimine, tehingutingimuste esitamine notarile, abi vajalike dokumentide hankimisel
 • notari külastamine koos kliendiga tehingu sujuva toimumise tagamiseks
 • järelkontroll tehingu tingimuste täitmise üle
Ostjatele lubame:
 • me selekteerime Teile välja rohkem sobivaid pakkumisi, kui Te ise kunagi suudaksite
 • me juhime Teie tähelepanu asjaoludele, millele Te ise poleks tulnud
 • me tagame Teile turvalise tehingu
 • meie kaudu leiate parima valiku uusi kortereid, maju ja krunte erinevates arendusprojektides
Hoiame professionaalse teenuse ja nõuandega kokku Teie aega ja raha.  

Haldusteenus

Käesolevaga on meil hea meel teile teatada, et   Friis Kinnisvarahooldus OÜ saab pakkuda

professionaalset haldus- ja hooldusteenust.  Ettevõtte juhtkond  omab pikaajalist  kogemust  ligi 20 aastat kinnisvarahalduse- ja korrashoiuteenuse valdkonnas.

Kui soovid  paindlikku teenust ja personaalset lähenemist oma ühistus või tuleviku  arendusprojektide   haldus-  ja korrashoiuteenuses   siis   oled õigel teel.

Küsi meie  pakkumist  hooldus@friis.ee .

 

Elamispindade üürimine

Tühi korter, maja või äripind toob omanikule ainult kulusid. Mõistlik oleks see teenima panna. Samas on paljudel omanikel halbu kogemusi üürnikega, kes on kadunud koos võtmete ja asjadega, jätnud maksmata viimaste kuude üüri ja kommunaalmaksed või tekitanud hiigelsuure telefoniarve. Kõiki neid probleeme on võimalik vältida, kaasates tehingusse kinnisvarabüroo. Kogenud kinnisvaramaakler selekteerib välja sobiva üürniku, nõustab omanikku vaidluste lahendamisel ning aitab jälgida, et üürnik täidaks oma kohustusi. Friis Kinnisvara on üüripindade vahendamisega tegelenud 1999. aastast alates. Meie teenus sisaldab lisaks sobiva üürniku leidmisele ka üürilepingu koostamist, selle allkirjastamise korraldamist ning abi üüripinna korrektsel üleandmisel. Elamispinna üürivahenduse teenus on omanikule tasuta. Maaklertasu maksab üürile võtja.  

Äripindade üürimine

Iga äriettevõtte eesmärgiks on tulusid maksimeerida, mis tähendab kõigi varade (sh üüripinnad) maksimaalset kasutamist. Paljud Friis Kinnisvara püsikliendid on mõistnud, et parem on keskenduda oma põhitegevusele ja jätta pindade väljaüürimine spetsialistide pärusmaaks. Nii on tagatud:
 1. optimaalne üürnike kooslus
 2. hoone pidev täituvus
Äripindade üürivahenduse teenust osutame kõigi oluliste varaklasside lõikes: büroopinnad, kaubanduspinnad, teeninduspinnad, laopinnad, tootmispinnad. Äripindade üürivahenduse teenus on üürnikule tasuta. Maaklertasu maksab omanik.  

Arendusprojektide müük

Me oleme kogenud arendusprojektide müüjad. Esimese arendusprojekti (Vahikvartal) müügi korraldasime juba 1999.a. Kogemus näitab, et parima tulemuse tagab maaklerfirma ja arendaja koostöö juba projekti algfaasist alates. Maaklerfirma kaasamine projekti planeerimisse tagab projekti õnnestumise. Me teame, millist kaupa turg nõuab, mida teevad konkurendid, millised on reaalsed müügitempod, jne. Edu on tihti kinni pisikestes detailides. Me:
 • anname nõu ning aitame välja töötada projekti kontseptsiooni
 • kujundame toimiva müügi- ja turundusstrateegia
 • viime läbi kogu müügiprotsessi (sh eelmüük)
 • tagame tulemuse

Turu monitooring ja analüüs

Meie turu monitooringu ja analüüsi teenus annab Teile ülevaate sellest, mis kinnisvaraturul toimub ning aitab vastu võtta õigeid otsuseid. Teenus sisaldab:
 • andmete kogumine, korrastamine, analüüs (vastavalt tellija soovile)
 • info piirkondade, varaklasside, projektide või arendajate lõikes
 • pakkumiste arv, pakkumishinnad, muutused
 • tehingute arv, tehinguhinnad, müügitempod
 • konkurentsi analüüs, uusarenduste laojäägid
Lihtsustatult öeldes – aitame kinnisvara investoril või kinnisvara arendajal saada ülevaate sellest, milliste korterite, kruntide või äripindade järele on turul nõudlus. Võrdleme nõudlust ja pakkumist ning anname konkreetsed soovitused. Oskame näha ka seoseid makromajandusnäitajate ja kinnisvaraturu arengute vahel.

Dokumendid korda

 • Aitame hoonete kasutusloa taotlemisel
Alustasime uute teenuste pakkumisega. Kinnisvara müümisel on oluline, et Sul oleks paberid korras. Meie poole tasub pöörduda kui elad kasutusloata majas, oled muutnud küttesüsteemi, elektrisüsteemi jne ja selle kohta puudub paber. Kasutusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et ehitis vastab kehtestatud nõuetele ja seda võib kasutada. Kasutusloaga määratakse ehitise kasutamise otstarve või muudetakse seda. Kasutusluba antakse, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt. Kasutusluba on nõutav ehitusseadustikus   https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/3201/5001/Lisa_2.pdf   kirjeldatud kasutamise korral. Kasutusloa olemasolu on pangalaenu taotlemisel tähtis sest pangad üldreeglina kasutusloata kinnisvara ei finantseeri. Kasutusloa olemasolu muudab ka hoonete kindlustuse odavamaks ja lihtsamaks. Lisaks on kasutusloa olemasolu vajalik ka kohalikule omavalitsusele, andes kindlustunde, et tema valitsusüksuse all paiknevad hooned on kasutamiseks ohutud. Kui kinnisvaraomanikul puudub kasutusluba siis võib kohalik omavalitsus omanikule teha ettekirjutuse ehitise seadustamiseks koos võimalusega määrata sunniraha (Ehitusseadustik § 133). Võta meiega ühendust ja aitame vajalikud paberid korda teha.
 • kasutusloa taotlemine
 • ebaseaduslike ehitiste seadustamine (kasutusloa/ehitusloa tagantjärgi  taotlemine, korrastame ehitise dokumentatsiooni )
 • muudatusprojektide koostamine
  Küsi lisa: Tartu büroo tel +372 7353 353 e-post info@friis.ee Maaklerite otsekontaktid